Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhấtMỳ Gia Tân Tòng Lợi

Dù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất thì chỉ có ở đây.

Mỗi viên Sủi Cảo là nguyên 1 con tôm tươi với thịt bằm nhuyễn siêu to - siêu ngon.
Nước dùng đúng kiểu ngon từ thịt ngọt từ xương.

Giá cả có hơi chát 1 chút nhưng hoàn toàn xứng đáng.Bát mỳ đầy đủ như hình là 80k.

Ai có dịp vào Sài Gòn nhất định phải thử nhé

#Kevin_Trần_Sài_Gòn

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Mỳ Gia Tân Tòng LợiDù đã thử rất nhiều quán Mỳ Gia trong Sài Gòn nhưng để đỉnh nhất

Để lại phản hồi bài viết