Nem rán mẹ chồng chị hạnh cổng trường cấp 2 thành công 9,5/10Bà bán 18 năm rồi ạ, nem

Nem rán mẹ chồng chị hạnh cổng trường cấp 2 thành công
9,5/10
Bà bán 18 năm rồi ạ, nem 5k/1c
Có 2 loại nem thường nem bọc nch mình thấy cả 2 loại nem đều ngon lắm ạ
Đặ biệt nước chấm cua bà cực kì ngon vắt thêm ít quất otu đỉnh , có thêm 1 khay gia vị, ớt đường mn ăn cay ngọt thi cho thêm
Riêng cá nhân mình ăn thi cho thêm 1 xíu đường và quất là otu ngon luôn r ạ
Bán từ 3-7h chiều ạ
Chi bán t2-6 ạ

Nem rán mẹ chồng chị hạnh cổng trường cấp 2 thành công 9,5/10Bà bán 18 năm rồi ạ, nem

Nem rán mẹ chồng chị hạnh cổng trường cấp 2 thành công 9,5/10Bà bán 18 năm rồi ạ, nem

Nem rán mẹ chồng chị hạnh cổng trường cấp 2 thành công 9,5/10Bà bán 18 năm rồi ạ, nem

Nem rán mẹ chồng chị hạnh cổng trường cấp 2 thành công 9,5/10Bà bán 18 năm rồi ạ, nem

Để lại phản hồi bài viết