Người ta nói rau có SÂU thì là rau sạch... nhưng BÉ SÂU này hơi bự thì cũng sợ vlu...

Người ta nói rau có SÂU thì là rau sạch... nhưng BÉ SÂU này hơi bự thì cũng sợ vlu... 😂😂 Cảm nhận là để lên đây thôi chứ cũng chả biết nói gì hơn cho dài dòng. Vẫn dũng cảm ăn nhưng ăn không có rau mà thôi. ÁM ẢNH 😣😣

Người ta nói rau có SÂU thì là rau sạch... nhưng BÉ SÂU này hơi bự thì cũng sợ vlu...

Người ta nói rau có SÂU thì là rau sạch... nhưng BÉ SÂU này hơi bự thì cũng sợ vlu...

Người ta nói rau có SÂU thì là rau sạch... nhưng BÉ SÂU này hơi bự thì cũng sợ vlu...

Để lại phản hồi bài viết