Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi cho mọi người 1 số địa chỉ ăn uống mà cá nhân e thấy ổn và ngon. Hy vọng 1 vài quán ăn dưới đây sẽ giúp mọi người đỡ băn khoăn khi đến Hải Phòng chơi ❤️
Dưới đây là 1 số địa chỉ thôi, e còn viết thiếu khá nhiều. Nếu ai muốn hỏi thêm gì có thể cmt e chỉ giúp nhé. Thật ra cũng là do khẩu vị của từng người thôi nhưng mọi người có thể thử vì những chỗ e liệt kê thì hầu như đều đc người ở Hp khá thích 😻
#HaiPhong #quananngon

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi

Nhân lúc rảnh, thấy nhiều bài rv về những nơi đi ăn ở Hải Phòng thì e cũng muốn gửi