NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!

Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới có thời gian để triển. Xuất phát lúc 8h lái xe hơn tiếng 9h hơn đã lên đến sóc sơn. Chơi ở Bản Rõm chán chê, chiều tối về được chú bảo vệ trên đó chỉ cho nhà hàng Phù Đổng ăn cá lăng sông đà ngon vs đẹp phết. Trông xịn xò mà tính tiền ra mỗi người có hơn 200k cả đồ uống, nói chung là ưng cái bụng. Cả nhà thích ăn cá nên khen tấm tắc, còn mình là meatlover nên phải gọi gà đồi sóc sơn mới chịu đc.

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

NHẬT KÝ ĂN CHƠI SÓC SƠN !!!Tình cờ xem được chỗ này trên vtv6, cuối tuần vừa rồi mới

Để lại phản hồi bài viết