Nỗ lực rửa sạch phần vòi ấm của em và cái kết 😂 Mọi người biết cách nào rửa được vết

Nỗ lực rửa sạch phần vòi ấm của em và cái kết 😂 Mọi người biết cách nào rửa được vết trà bám ở vòi ấm thuỷ tinh không ạ? Em hay dùng kẹp nhíp gắp miếng bông nhúng nước rửa nhưng lâu lâu lỡ mạnh tay quá sẽ có những pha ngã cây thế này 😂

Nỗ lực rửa sạch phần vòi ấm của em và cái kết 😂 Mọi người biết cách nào rửa được vết

Để lại phản hồi bài viết