📍 Nộm ông Phúc, ngõ 1 Nghĩa Tân ( ngay đầu ngõ luôn, có cả now + facebook luôn) 🐥 Ăn

📍 Nộm ông Phúc, ngõ 1 Nghĩa Tân ( ngay đầu ngõ luôn, có cả now + facebook luôn)
🐥 Ăn nộm ở đây từ hồi 2013-2014 vẫn chưa chịu bỏ. Thậm chí tuần ăn vài lần không chán luôn. Nộm ở đây khác với nhiều chỗ, không có sụn hay có tai heo màu đỏ ý, có mỗi lá lách khô + bò khô + thính. Tuy nhiên nộm siêuuu ngon, nước nộm vừa vặn, thịt bò to và nhiều. Phần bánh bột lọc ngon, chấm với nước chấm là số 1 lun ♥️
💰 Nộm 25k, bánh lọc 5k

📍 Nộm ông Phúc, ngõ 1 Nghĩa Tân ( ngay đầu ngõ luôn, có cả now + facebook luôn) 🐥 Ăn

Để lại phản hồi bài viết