NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY

1. Xofa Cafe & Bistro, 14 Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm
2. Cotero Coffee Shop, 80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ
3. All Day Coffee, 37 Quang Trung, Hoàn Kiếm
4. Gather Vietnam, 28A Hạ Hồi, Hoàn Kiếm
5. Rue Du Camp, 50 Tràng Thi, Hoàn Kiếm
6. ACID8 Specialty Coffee, 34 Xóm Hạ Hồi, Hoàn Kiếm
7. Choice Coffee, 1A Vân Hồ 2, Hai Bà Trưng
8. Laika Cafe, 64 Đường Láng, Đống Đa
9. Oromia Coffee, 8 Tây Hồ, Tây Hồ
10. Moo:d kafe, 17/4C Đặng Văn Ngữ, Đống Đa
11. The Cuppa Coffee, 66A Hoàng Cầu, Đống Đa
12. Đốm Cafe&Kitchen, 61 Thái Thịnh, Đống Đa

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

NOTE LẠI 12 QUÁN CAFE DECOR GIÁNG SINH SIÊU ĐẸP CHO THÁNG 12 NÀY1. Xofa Cafe &

Để lại phản hồi bài viết