Phở bò ngõ Tiến bộ Khâm Thiên. Sáng 30 - 35k. Vẫn chất như mọi ngày.

Phở bò ngõ Tiến bộ Khâm Thiên.
Sáng 30 - 35k. Vẫn chất như mọi ngày.

Phở bò ngõ Tiến bộ Khâm Thiên. Sáng 30 - 35k. Vẫn chất như mọi ngày.

Để lại phản hồi bài viết