Phở Thìn 13 Lò Đúc giờ ăn chán quá các bác ạ 😞 Ăn chẳng khác gì mấy hàng nhượng

Phở Thìn 13 Lò Đúc giờ ăn chán quá các bác ạ 😞 Ăn chẳng khác gì mấy hàng nhượng quyền thương hiệu kia cả. Nhạt nhẽo dã man ý, hay là quán này cũng bán nốt rồi? Tại mình thấy để biển + hình ảnh bác Thìn giống mấy tiệm nhượng quyền khác.

 Phở Thìn 13 Lò Đúc giờ ăn chán quá các bác ạ 😞 Ăn chẳng khác gì mấy hàng nhượng

Để lại phản hồi bài viết