Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi tiếng đợt này rồi. Nổi tiếng vì không gian rất chill tại Bãi đá
Sông Hồng nhưng cũng nổi tiếng vì phốt “KHÔNG CHỊU HOÀN LẠI TIỀN VÉ SHOW TĂNG PHÚC” cho khách hàng và lần lữa trả tiền dù cho khách huỷ vé được hơn 2 tháng nay, đi đòi quán hơn cả đi ăn xin vậy mà rõ là tiền khách bỏ ra mua vé chứ đâu phải mắc nợ quán. Mình nói chuyện khá nhẹ nhàng, đặt 6 vé VVip show Tăng Phúc từ ngày 26/04/2021 ( chi tiết bill giao dịch đính kèm). Sau đó có dịch, quán trì hoãn và huỷ việc tổ chức show nên đến 04/05/2021 mình báo huỷ vé. Và rất rất lâu sau đó tính đến thời điểm này mình vẫn “KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN” với những lời hứa hẹn như trên từ quán và cả người nhận là chủ quán “Toàn sunset”. Quá mệt mỏi nên mình quyết định đi tìm xem có bạn nào còn ở cảnh ngộ như mình k? Mình có đọc khá nhiều bài trước các bạn tố cáo quán này, không biết các bạn đã được hoàn tiền hết chưa?? Và còn bao nhiêu bạn vẫn bặt vô âm tín về tiền của mình như mình. 🥲🥲🥲

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Poetic Sunset. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về quán này nữa vì khá là nổi

Để lại phản hồi bài viết