☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi
📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.

-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc trang trí giáng sinh lại cho cún vào nên mình phải cho e Chip đii ngayy 🤗 qán trà thành thơi đúng nghĩa như cái tên của qán, không gian qán nhẹ nhàng, yên tĩnh có 3 tầng và 1 gác xép khá rộng. Qán cho cún nhỏ vào nên bác nào muốn cho e cún đi chơi giáng sinh thì qa nhaaa 🎄🎄.

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

☕️Quán trà thảnh thơi📍231 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.-Quán trà ngay mặt hồ tây đã đc

Để lại phản hồi bài viết