/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/

1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã Thượng, Ba Đình (Mở từ mùng 2).
2. Beatro - 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (Mở từ 2h mùng 1).
3. Ong Ong Bistro - 58 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm.
4. Bonjour Café - 129 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ.
5.Manoir Café - 1A Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm.
6. NOU cafe - 18B Tông Đản, Hoàn Kiếm.
7. MONO Coffee Lab - 19/55 Vân Hồ 2, Hai Bà Trưng - 2/3 Hồ Xuân Hương (Mở mùng 3).
8. De Paon Coffee & Tea - 16 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm (Mở từ mùng 2)
9....Ka - 8 ngõ 198B Nguyễn Tuân (Mờ từ mùng 2)
10. OiA Coffee - 73 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm (Mở từ mùng 1).
11.All day coffee - 37 Quang Trung - 55 Hàng Bún.
12.Amóre - 30 TT11B Văn Quán, Hà Đông ( Mở từ mùng 2).
13.Hayho Cafe - 55 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng ( Mở từ 12h mùng 2).
14.Quán trà thảnh thơi - 231 Trích Sài, Tây Hồ.
15.Oromia Coffee & Lounge - Số 8 Tây Hồ, Quảng An.
16.Lermalermer - 16 ngõ Yên Thế (Mở từ 12h mùng 1).

@huy.beto

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

/TỔNG HỢP CÁC QUÁN CAFE MỞ TRONG TẾT/1. One Roaster By CleanCup - 33 Kim Mã

Để lại phản hồi bài viết