review cháo trai 5k chợ 5 tầng. Bán buổi sáng, rất ngon. Bên trong chợ 5 tầng bà ngồi

review cháo trai 5k chợ 5 tầng. Bán buổi sáng, rất ngon. Bên trong chợ 5 tầng bà ngồi trong góc bán kèm bánh trôi bánh dùng. #rvvt

review cháo trai 5k chợ 5 tầng. Bán buổi sáng, rất ngon. Bên trong chợ 5 tầng bà ngồi

Để lại phản hồi bài viết