Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là


Riêu bò độn bún độn tía tô :)))
Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.
Trông ảnh là biết đầy đặn r. Toping các loại mọc, thịt nướng, bla bla
nói quá chứ đây là chỗ đầu tiên t ăn mà húp hết cả nước. Ăn đến cuối húp nước vẫn ngon.t hay ăn thêm mọc cũng khá ngon. Bao no
View rộng rãi. Mát mẻ. Nhìn thẳng ra hồ.
Bán từ sáng đến trưa
Add 63 trịnh công sơn
Giá 3x :))
Tiện show luôn bst bún :))

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

 Riêu bò độn bún độn tía tô :))) Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.Trông ảnh là

Để lại phản hồi bài viết