#rvvt #vịt_quay_tam_tiếuVịt quay Tam Tiếu, dốc Công Đoàn, gần sở Công Thương.Vịt quay

#rvvt #vịt_quay_tam_tiếu
Vịt quay Tam Tiếu, dốc Công Đoàn, gần sở Công Thương.
Vịt quay đồng giá 200k, ăn cũng được. Mỗi tội thỉnh thoảng lại thấy thoang thoảng mùi hoi hoi của vịt 😞 ở mức giá này mình đã kì vọng 1 chất lượng thịt và nước chấm hơn thế.
Với tình hình này sẽ ưu tiên vịt quay ngoài chợ trung tâm hơn. Giá hợp lý hơn và đặc biệt hương vị thịt thơm ngon hơn.

#rvvt #vịt_quay_tam_tiếuVịt quay Tam Tiếu, dốc Công Đoàn, gần sở Công Thương.Vịt quay

#rvvt #vịt_quay_tam_tiếuVịt quay Tam Tiếu, dốc Công Đoàn, gần sở Công Thương.Vịt quay