#RVVTLần đầu tiên đi ăn bún đậu ở Việt Trì, em đã bị nghiện bún đậu ở Trầm Sào. Quán

#RVVT
Lần đầu tiên đi ăn bún đậu ở Việt Trì, em đã bị nghiện bún đậu ở Trầm Sào. Quán ăn ngon, không gian đẹp, không quá ồn ào. Đặc biệt là đi vào buổi sáng sớm cuối tuần.

#RVVTLần đầu tiên đi ăn bún đậu ở Việt Trì, em đã bị nghiện bún đậu ở Trầm Sào. Quán

#RVVTLần đầu tiên đi ăn bún đậu ở Việt Trì, em đã bị nghiện bún đậu ở Trầm Sào. Quán

#RVVTLần đầu tiên đi ăn bún đậu ở Việt Trì, em đã bị nghiện bún đậu ở Trầm Sào. Quán

Để lại phản hồi bài viết