sáng ra đói đói đi đá cái bánh giò dc khuyến mãi hẳn viên sỏi sướng hết ngày 🥵 d/c:

sáng ra đói đói đi đá cái bánh giò dc khuyến mãi hẳn viên sỏi sướng hết ngày 🥵
d/c: ngay góc ngã 3 Đông Các đối diện zamba beer (mình kh nhớ dchi cụ thể 😿)
suất này là bánh giò chả lụa 25 cành nhoe

sáng ra đói đói đi đá cái bánh giò dc khuyến mãi hẳn viên sỏi sướng hết ngày 🥵 d/c:

sáng ra đói đói đi đá cái bánh giò dc khuyến mãi hẳn viên sỏi sướng hết ngày 🥵 d/c:

sáng ra đói đói đi đá cái bánh giò dc khuyến mãi hẳn viên sỏi sướng hết ngày 🥵 d/c:

Để lại phản hồi bài viết