TÁI NẠM NƯỚC SỐT VANG NO ĐẾN CHIỀU !!!Thời tiết như này mà không đi ăn phở thì thật

TÁI NẠM NƯỚC SỐT VANG NO ĐẾN CHIỀU !!!

Thời tiết như này mà không đi ăn phở thì thật là có lỗi với bản thân. Bát như trên hình 45k, ngon dở tùy gu ăn phở nhưng mà nó no vcđ ra ý. Gọi thêm 5k quẩy đảm bảo ăn xong chỉ có về nhà đắp chăn tiếp thôi. Tư lùn hàng mã bán cả ngày, mặn nhạt tùy hôm, nhưng nhìn nồi nước dùng thì rất vào việc.

TÁI NẠM NƯỚC SỐT VANG NO ĐẾN CHIỀU !!!Thời tiết như này mà không đi ăn phở thì thật

TÁI NẠM NƯỚC SỐT VANG NO ĐẾN CHIỀU !!!Thời tiết như này mà không đi ăn phở thì thật

TÁI NẠM NƯỚC SỐT VANG NO ĐẾN CHIỀU !!!Thời tiết như này mà không đi ăn phở thì thật

Để lại phản hồi bài viết