Tại vẫn cay nên ỉm để đăng 🙂 mua từ đợt thịt còn đang 70k/1kg. Bún ốc sườn cô 6 Bạch

Tại vẫn cay nên ỉm để đăng 🙂 mua từ đợt thịt còn đang 70k/1kg. Bún ốc sườn cô 6 Bạch mai. Đính chính lại là miếng thịt tí hon ở cuói kia là mình cắn đôi từ miếng bên cạnh ra nhé ! Xuất này 50k.

Tại vẫn cay nên ỉm để đăng 🙂 mua từ đợt thịt còn đang 70k/1kg. Bún ốc sườn cô 6 Bạch

Để lại phản hồi bài viết