Tha thiết tìm quán nào còn bán bánh phomai tan chảy này. Một thời hot hit mà giờ

Tha thiết tìm quán nào còn bán bánh phomai tan chảy này. Một thời hot hit mà giờ không thấy quán nào bán cả các bác ạ 😭😭 em thèm quá

Tha thiết tìm quán nào còn bán bánh phomai tan chảy này. Một thời hot hit mà giờ

Để lại phản hồi bài viết