Thông báo lần thứ "N"Nhóm không phải nơi live tream, quảng cáo vay nợ, bán xe máy...

Thông báo lần thứ "N"
Nhóm không phải nơi live tream, quảng cáo vay nợ, bán xe máy... Các bạn hết sức tôn trọng quy định,ngày nào cũng phải block mấy chục bạn. Những vấn đề đồ ăn việt trì hầu hết đều có review, chịu khó tìm 1 chút sẽ thấy. Trân trọng

Thông báo lần thứ

Để lại phản hồi bài viết