Tối nay ăn gì?Mùa hè nắng nóng. Nghĩ đến ăn đã ngại rồi, huống chi là nấu 🙂...Cơ mà

Tối nay ăn gì?
Mùa hè nắng nóng. Nghĩ đến ăn đã ngại rồi, huống chi là nấu 🙂...Cơ mà vẫn phải nấu, vẫn phải ăn 🙂.
Tối nay nhà có món canh mướp mùng tơi nấu với cái con gì nhỏ nhỏ mà tự nhiên quên mất tên, đem về từ biển, nước đóng đá bảo quản trong thùng giữ nhiệt. Nem nướng đem về từ xứ Thanh, chỉ nướng lại trong lò. Đậu và cá rán. Tráng miệng theo mùa, giờ là vải đang rẻ.
Mời cả nhà nhé.
Grassland..

Tối nay ăn gì?Mùa hè nắng nóng. Nghĩ đến ăn đã ngại rồi, huống chi là nấu 🙂...Cơ mà

Tối nay ăn gì?Mùa hè nắng nóng. Nghĩ đến ăn đã ngại rồi, huống chi là nấu 🙂...Cơ mà

Để lại phản hồi bài viết