Trên đời này không thể tin tưởng 2 thứ1 là đàn ông 2 là quảng cáo đúng không chị em

Trên đời này không thể tin tưởng 2 thứ
1 là đàn ông 2 là quảng cáo đúng không chị em 🤣???
Uiiii ngày xưa t vẫn nhớ là bánh này nó to hơn cơ mà lâu rồi k mua mà giờ thì bất ngờ thật sự không thể tả nổi chắc 1 lần phải ăn 3c mới vừa mồm :v
Nhưng vị vẫn rất ngon nhé mn ^^ vị nguyên bản chỉ có khác kích cỡ thuiii .

#banhbonglan #Hura

Trên đời này không thể tin tưởng 2 thứ1 là đàn ông 2 là quảng cáo đúng không chị em

Để lại phản hồi bài viết