Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!
Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải sản: 2 bề bề, 2 tôm, 3 miếng mực, 2 miếng chả gì đó (hình như chả cá), trứng 2 miếng. Nói chung là đáng đống tiền
Nước dùng sệt sệt, ăn vừa, có cái sủi mà màu vàng nhỏ nhỏ ăn rất giòn cùng phở. Có cái nộm ăn cùng cũng được.
Hợp miệng ngon lắm. Thật là vãi chưởng các bạn ạ!!!
Các món khác tối ăn tiếp!!!
Ăn 1 bát trả có 20k vì đang khuyến mại. Các bạn trẻ yêu thích mấy món này nên ra thưởng thức. Khuyến mại 30% 1 tuần đấy.
#Reviewer #RVVT

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Vừa đi thử món mới để review cho các bạn trẻ đây!!!!Bát bên dưới là Phở cuốn sủi hải

Để lại phản hồi bài viết