🌸✨Tuổi thơ ai chưa từng thử qua kem này?Trước đi học về cứ combo 5 xiên + 1 cốc kem

🌸✨Tuổi thơ ai chưa từng thử qua kem này?

Trước đi học về cứ combo 5 xiên + 1 cốc kem chanh này là phè phỡn, thoả mãn kinhh lên được🤤
Rổ giá bây giờ khoảng từ 2k - 5k, đa số hàng xiên nào cũng có

🌸✨Tuổi thơ ai chưa từng thử qua kem này?Trước đi học về cứ combo 5 xiên + 1 cốc kem

Để lại phản hồi bài viết