Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa nơi đây, tự dưng lòng đượm buồn. Buồn vì nhiều thứ, nhiều điều lắm ! Và có lẽ, buồn vì không được ăn những món ăn đặc sắc của Hà Nội cũng là một lí do...

📍Đây là bài review tổng hợp những món mà mình và bạn bè đã cùng “oanh tạc”, lượn lờ và vivu. Có thể khẩu vị của mỗi người mỗi khác nhưng mong sẽ là một gợi ý, là câu trả lời cho câu hỏi to to khi bạn đặt chân đến đây mà vẫn đang bận tâm suy nghĩ đắn đo [PHẢI ĂN GÌ KHI ĐẾN HÀ NỘI ?]

📝Nội dung cụ thể ở từng ảnh nhá !

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa

Học ở Hà Nội ngót nghét sắp được 2 năm rồi. Nghĩ đến cảm giác ra trường, phải rời xa