Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh
Ngô Dinning Nhà Chung
Tổng bill + 5% dịch vụ + 10% VAT + 3coca = 898k
Món vịt quay bắc kinh ấn tượng nhất rồi kể đến lòng bò ngũ vị . Xíu mại vs bánh chốn nhân tôm to dã man lại thơm ngon tươi .
Khôn gian đẹp mình ăn ở tầng hầm dưới nên rộng thoáng hơn 👌🏻

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh Ngô Dinning Nhà Chung Tổng bill + 5% dịch vụ + 10%

Để lại phản hồi bài viết