Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...
Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp
Với những bình Sen cao to thế này việc dưỡng hoa trước khi lên bình cần kỹ lưỡng hơn:
- Hoa cắt gốc bằng dao sắc
- có thể ngâm trong bồn tắm bé tối đa chiều dài cành Sen khoảng 2-3h
- có thể buộc treo dốc đầu bông và tưới nước dọc thân cành
- Lên bình cắm theo phương pháp gác cành, lần lượt ngoài cùng thấp nhất sau đan cành cao dần lên và để vị trí cành chính giữa cao nhất!
Chúc các bạn cắm được những bình Sen đẹp dẫu cuối mùa...

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Vớt vát nốt mùa Sen...Tặng các bạn thành viên trong Yêu bếp Với những bình Sen cao to

Để lại phản hồi bài viết