[ Xôi bà Hoa Điếc Lò Đúc - góc kinh dị]Đây là hình hài hộp xôi của quán bà Hoa Điếc

[ Xôi bà Hoa Điếc Lò Đúc - góc kinh dị]

Đây là hình hài hộp xôi của quán bà Hoa Điếc Lò Đúc do mình đặt về qua Now. Thực sự hết hồn với những gì nhận được.
- Xôi khô, nát.
- Phần thịt gà mỡ, còn rất nhiều lông, có miếng bị hôi.

Ok k sao, vì đói nên mình bất chấp luôn. Đang cặm cụi nhặt lông gà, những chiếc lông đủ hình hài kích cỡ, từ chiếc ống lông như que tăm cho đến chiếc còn nguyên lông lá cành mướt mườn mượt. Thì ôi lông gì vừa đen vừa mập mạp thế này 😣 nguyên một chiếc chân gián lẫn trong mấy miếng gà.

Thôi dẹp khỏi ăn uống gì nữa 😭

[ Xôi bà Hoa Điếc Lò Đúc - góc kinh dị]Đây là hình hài hộp xôi của quán bà Hoa Điếc

[ Xôi bà Hoa Điếc Lò Đúc - góc kinh dị]Đây là hình hài hộp xôi của quán bà Hoa Điếc

Để lại phản hồi bài viết