(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến

(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)

Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến tối muộn.

Xôi ở đây ngon, nhất là pate, lạp sườn. Xôi dẻo, dưa góp hơi chán vì chưa ngấu. Mì cũng khá ngon nhưng nước hơi nhạt.

Mình ăn một xôi thịt, trứng, pate và lạp sườn + một mì tim và cật, giá là 105k.

(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến

(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến

(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến

(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến

(Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm)Hàng xôi lâu năm tại số 30 Thợ Nhuộm, bán từ khoảng 5h đến

Để lại phản hồi bài viết