173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:
* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường dầm nát rồi để tủ lạnh 1-2 tiếng.
* 1 lon sữa đặc cho ra ly, cho 1 lon nước sôi vào khuấy nhẹ cho tan.
* Kế đến cho 2 bọc sữa tươi không đường vào.
* Tiếp theo cho 2 sữa chua cái đã được làm mịn vào hỗn hợp sữa, khuấy nhẹ cho tất cả hoà vào nhau.
* Cho dâu tây-dâu tằm vào hòa chung hoặc cho riêng vào hũ cũng được.
* Đổ sữa vào từng hũ nhỏ đã được vệ sinh sạch sẽ, đậy nắp.
* Nấu sôi lăn tăn xếp các hũ vào ngập khoảng hơn 2/3 hũ sữa, ủ 7-8 tiếng là dùng được.
* Để ngăn mát hay ngăn đá tuỳ thích. #Thiennhien

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

173/ Yaourt dâu tây-dâu tằm:* Rửa sạch dâu tây-dâu tằm, cắt bỏ cuống, cho ít đường

Để lại phản hồi bài viết