Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Anh gì ơi...
Ăn dưa nhớ trả em cùi
Em làm dưa góp trộn mùi- điều rang
Xin cùi để làm quen anh kia thôi chứ cùi anh í ăn em đem xay ủ làm dung dịch bón hoa rồi các mình ơi, nhà em còn nhiều cùi dưa lắm

Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Anh gì ơi...Ăn dưa nhớ trả em cùiEm làm dưa góp trộn mùi- điều rangXin cùi để làm

Để lại phản hồi bài viết