ASK

[ASK]

Mọi người ơi Lẩu Phan cơ sở Nguyễn Chánh vi phạm hợp đồng bị tách ra khỏi chuỗi LP Việt Nam thì sau đợt đấy đã có ai đi ăn tiếp ở đấy chưa =(( Huhu đi ăn mấy cơ sở nhưng thực sự vẫn thấy ở Nguyễn Chánh ngon nhất 😢😢

Ở Thái Hà vs Đào Duy Anh dở tệ luôn ạ thật sự super super mỡ mỡ mỡ 😭😭😭 htrc ăn ở NC (hồi chưa bị tách) được gọi thêm ngô and nấm free nhưng hsau sang ĐDA bị quất mỗi đĩa 5 xịch ạ k hĩu lun =)))

Cần những sự confirm về chất lượng của Nguyễn Chánh sau khi tách ạaaa sắp đi ăn nhưng thực sự k muốn ăn ở Thái Hàaaa

Trong hình ảnh có thể có: món ăn