Ban Thờ Nhỏ Nên Em Tận Dụng Hết Mọi Diện Tích Để Bày🥰. Giỏ Quà Bên Trái Là E Mua Về R

Ban thờ nhỏ nên em tận dụng hết mọi diện tích để bày🥰. Giỏ quà bên trái là e mua về rồi xếp xếp gắn gắn mấy ngày mới xong. K được đep nhưng tự tay làm nên e vẫn thấy thích lắm.