Bánh chuối số 1 hàng điếu. #8k 1 chiếc siêu rẻ bánh to lắm nhaVỏ bánh mỏng giòn.

Bánh chuối số 1 hàng điếu.
#8k 1 chiếc siêu rẻ bánh to lắm nha
Vỏ bánh mỏng giòn. Chuối mềm dẻo ngon thơm lắm. Mọi ng ngồi đợi rấr đông 3-4 phút được mẻ bánh 12c rồi. Có cả khoai nữa nhưng 🍌 vẫn ngon nhất. Vừa ăn vừa thủi ❤️❤️
Kính hội qua ăn thử

Bánh chuối số 1 hàng điếu. #8k 1 chiếc siêu rẻ bánh to lắm nhaVỏ bánh mỏng giòn.

Để lại phản hồi bài viết