BÁNH TRÔI TÀU THƠM NGON HÀNG ĐIẾU 📍 87 Hàng Điếu💵 15-20K✔️ Bánh trôi best in town !!

BÁNH TRÔI TÀU THƠM NGON HÀNG ĐIẾU

📍 87 Hàng Điếu
💵 15-20K

✔️ Bánh trôi best in town !! 3 viên đầy đặn, mềm, siu dẻo, nước dùng đặc vị gừng thơm lừng!
✔️ Nhưng mà sắn chưa được xuất sắc bằng Bạch Mai :(((

#kerochewchew #banhtroitau #banhtroihangdieu

BÁNH TRÔI TÀU THƠM NGON HÀNG ĐIẾU 📍 87 Hàng Điếu💵 15-20K✔️ Bánh trôi best in town !!

Để lại phản hồi bài viết