Bát bún riu trong truyền thuyết có ngon như lời đồn 🤩 full riêu giò bò 35k 📍 Bún riêu

Bát bún riu trong truyền thuyết có ngon như lời đồn 🤩 full riêu giò bò 35k
📍 Bún riêu - số 35 cuối ngõ Giếng Mứt, Bạch Mai
👉🏻 20k- 45k
👉🏻 18h- 24h

Bát bún riu trong truyền thuyết có ngon như lời đồn 🤩 full riêu giò bò 35k 📍 Bún riêu

Để lại phản hồi bài viết