Bọn tiểu yêu ở nhà bảo sen đẹp thật nhưng đuọc tý đã tàn, dọn bãi chiến trường hết cả

Bọn tiểu yêu ở nhà bảo sen đẹp thật nhưng đuọc tý đã tàn, dọn bãi chiến trường hết cả hơi nhất là hôm nào mẹ cắm cái bình đại.
Nghe chúng nó mè nheo quá cũng ngại, thôi thì k hoa thì cắm đài zậy, không cắm bình đại thì cắm bình tiểu zậy.
Zậy đây có được gọi là bình hoa hơm😂

Bọn tiểu yêu ở nhà bảo sen đẹp thật nhưng đuọc tý đã tàn, dọn bãi chiến trường hết cả

Để lại phản hồi bài viết