Book đồ ăn và cái kếtChúng m nhìn giúp hộ t cái kia là cái gì nhé :))Quán này tên Go

Book đồ ăn và cái kết
Chúng m nhìn giúp hộ t cái kia là cái gì nhé :))
Quán này tên Go Viet hay Grab lúc nào cũng TOP đầu luôn
Sợ vãi linh hồn
Phải đăng lên để chúng m cảnh giác
---

Bếp Kay ạ (trước là khách thân thiết quán này, thế mà làm mình thất vọng quá)

Book đồ ăn và cái kếtChúng m nhìn giúp hộ t cái kia là cái gì nhé :))Quán này tên Go

Book đồ ăn và cái kếtChúng m nhìn giúp hộ t cái kia là cái gì nhé :))Quán này tên Go

Để lại phản hồi bài viết