Bún Cá Trường Sa

Bún cá Trường Sa
Mình vào cái quán này thâý không khí rất hài hước, treo băng rôn biển bảng kín nhà ) Lợi ích của cá, 16 lời răn của Khổng tử, Xin lỗi quý khách vào giờ cao điểm, Trà đá tự phục vụ, chi nhánh các cơ sở ) Nước chất ninh nhiều cá nó đặc như canh cá nhà nấu. Rau rửa sạch như rau nhà rửa. Măng sạch cay vừa phải. Giá vừa phải.
Ps Cuối buổi mình ra hỏi ông chú là quán mở được mấy năm rồi, chú bảo được 2 năm rồi, mình cười bảo thế trước nhà mình đánh bắt cá và bán ngoài đảo rồi mới chuyển về đây à chú ) chú bảo à mình yêu nước và cũng đi các hoạt động thiện nguyện nhiều lắm. Lúc ra cửa thấy tên tk chuyển tiền là Nguyễn Văn Chắc, tý sặc.
Kính hội

Bún Cá Trường Sa

Bún Cá Trường Sa

Bún Cá Trường Sa

Bún Cá Trường Sa

Bún Cá Trường Sa