CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈
Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món này làm bữa trưa đi ạ 🥰🥰🥰
Em xin chia sẻ các bước làm trên từng ảnh.
Thành phẩm ngon là khi: xử lý cá không còn mùi, nước mắm ngon, thơm cà không bị quá chua, làm nước ngọt dịu.
Các chị xem cách làm em edit từng ảnh 🙂
Chúc các chị ngon miệng hihi

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

CÁ NGỪ KHO THƠM CÀ - ăn kèm bún + rau sống 🍍🍅🦈Nắng nóng chán ăn cơm thì hãy chọn món

Để lại phản hồi bài viết