Các Bác Cho Em Hỏi 50 K Xuất Miến Lòng Mề ( Chả Có Tí Tị Gì Nhân Này ) Liệu Có Xứng Ko Ạ?

Các bác cho em hỏi 50 k xuất miến lòng mề ( chả có tí tị gì nhân này ) liệu có xứng ko ạ
Em mua tặng kèm gà sinh nhật cho bệnh nhân k mà nhà hàng giải thích là mỗi con gà chỉ có 1 bộ lòng mề nên chia đều ra để bán. Lật ngược cả hộp miến lên để xem ở dưới có tí nhân nào ko thì hoá ra chả có tí gì

Nguồn Giang Giang Nguyễn

Các Bác Cho Em Hỏi 50 K Xuất  Miến Lòng Mề ( Chả Có Tí Tị Gì Nhân Này ) Liệu Có Xứng Ko Ạ?

Các Bác Cho Em Hỏi 50 K Xuất  Miến Lòng Mề ( Chả Có Tí Tị Gì Nhân Này ) Liệu Có Xứng Ko Ạ?

Các Bác Cho Em Hỏi 50 K Xuất  Miến Lòng Mề ( Chả Có Tí Tị Gì Nhân Này ) Liệu Có Xứng Ko Ạ?