Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭

Đồ mình làm là đồ tái chế từ thuỷ tinh.
Thường mình làm lọ hoa, đĩa đựng đồ ăn, cốc uống nước....

Cách cắt chai thuỷ tinh thì có rất nhiều trên you tube, có cách cắt lửa và nước nhưng tỉ lệ hỏng rất cao. Các bạn có thể ra hàng cắt kính nhờ người ta cắt hộ.

Về chai nung thành hình như hình, sau nhiều năm tìm tòi thì mình đã liên hệ được một nơi họ có thể nung giúp mình theo khuôn.

Mầu vẽ trang trí lên chai thuỷ tinh, các bạn có thể ra các hàng hoạ phẩm ở cổng trường Mỹ Thuật Công Nghiệp hoặc Mỹ Thuật Yết Kiêu. Đầu tiên vẽ lên thuỷ tinh các bạn sẽ thấy khó hơn vì nó trơn, nhưng vì là do mình vẽ nên chắc chắn sẽ cảm thấy rất thích 😜

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Chào cả nhà Yêu Bếp, nghĩ mãi mới tìm ra được sản phẩm để khoe với bếp 😭Đồ mình làm

Để lại phản hồi bài viết