Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực đẹp quá, mình chia sẻ cách tạo hình bánh này xem cả nhà có áp dụng cho bánh trôi được không. Bánh này có tên là Temari(手毬),thuộc dòng bánh Nerikiri(練り切り)Nhật bản. Minh cực mê làm loại bánh này vì con gái mình có tên là Imari(唯毬),cùng chữ Mari(毬)giống với tên của bánh.Về phần vỏ bánh và nhân bánh theo kiểu Nhật, mình có chia sẻ trên một bài đăng vào lần trước, mình chụp lại hình cho cả nhà cùng xem.Riêng cách tạo hình mình học được từ sách, mình đăng kèm theo sách nguồn để cả nhà dễ hình dung cách làm nhé!
Và dưới đây là những chiếc bánh Temari của bếp nhà mình.

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Chào cả nhà Yêu bếp, thấy các chị làm bánh trôi nhiều màu sắc cho ngày Tết Hàn thực

Để lại phản hồi bài viết