Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung cho phù hợp.
Thật ra mình không có ý gì hết chỉ là do bất đồng quan điểm và lời nói. Đây cũng là bài học để đời để mình hoàn thiện mình hơn.
Nếu sai mình xin nhận sai và thành thật xin lỗi mọi người vì bài viết vô tình làm dậy sóng trong không khí thanh bình của ngày Tết Nguyên tiêu và dư vị ngày xuân vẫn còn.
Thật ra đây là tác phẩm tỉa rau củ quả mình làm để phòng khách chưng bài cho vui thay vì cắm bình hoa để thay đổi không khí.
Chúc mọi người đêm ngon giấc.

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Chào các bạn do bài viết có sự hiểu nhầm ngoài ý muốn nên mình xin sửa lại nội dung

Để lại phản hồi bài viết