Cháo trai gia truyền nghĩa tân.Đi qua đây suốt mà giờ mới thử.Best cháo, ăn 1 thìa

Cháo trai gia truyền nghĩa tân.
Đi qua đây suốt mà giờ mới thử.
Best cháo, ăn 1 thìa thấy ngay vị đậm đà. Cháo mịn, không bị loãng về cuối, nhiều trai mà chỉ 15k 1 bát :3 + 5k tiền quẩy.

Cháo trai gia truyền nghĩa tân.Đi qua đây suốt mà giờ mới thử.Best cháo, ăn 1 thìa

Cháo trai gia truyền nghĩa tân.Đi qua đây suốt mà giờ mới thử.Best cháo, ăn 1 thìa

Cháo trai gia truyền nghĩa tân.Đi qua đây suốt mà giờ mới thử.Best cháo, ăn 1 thìa

Để lại phản hồi bài viết