Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.
Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy năm rồi ý. Tào phớ mềm, mịn, nóng hổi, nước hoa nhài thơm mà ko bị quá ngọt, đc cái quanh năm ngày tháng nhà ông đều có hoa nhài.
Chỉ ngại mỗi cái là ông đạp xe rong ruổi trên từng con phố, nên mỗi khi ăn là fai làm cuộc đt hỏi đag ở đâu và dặn ông đứng yên đó để phi đến. Như hôm nay, gọi điện, ông bảo ông đag ở Thọ Xương, tau fai dặn lên dặn xuống là ông đứng nguyên đó, ko xê dịch, 3' sau tau có mặt, và ông đứng nguyên đó thật =))))
Nchung hơn chục năm tau theo đuổi ông ý, nên quen rùi, thấy bình thường í 😂
Cung đường of ông ý cũng chỉ xoay quanh khu phố cổ thôi. Chúng mài muốn ăn thử thì tau để sđt ảnh cuối và bốc máy lên gọi nhé
H tau ăn tiếp đây, ăn nóng cho nó ngon 🥰

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Chia sẻ cho những ai thích ăn tào phớ giống tau ná.Tau ăn of ông ý fai đc mười mấy

Để lại phản hồi bài viết