Riêng cá nhân em thấy món này hơi kinh khủng😢😢😢Mùi C xủi hay thuốc thuốc ý mọi người

Riêng cá nhân em thấy món này hơi kinh khủng
😢😢😢
Mùi C xủi hay thuốc thuốc ý mọi người ạ
Bác nào mà hợp món này đừng ném đá em nha 🤣🤣🤣
Thôi e lại quay về Lài Vải chân ái cuộc đời đây

Riêng cá nhân em thấy món này hơi kinh khủng😢😢😢Mùi C xủi hay thuốc thuốc ý mọi người

Riêng cá nhân em thấy món này hơi kinh khủng😢😢😢Mùi C xủi hay thuốc thuốc ý mọi người

Để lại phản hồi bài viết