Chương trình sáng nay hốc gì🤣Phở sốt vang khu Bách Khoa 🤣 30k/ bát mà nhiều thịt lắm

Chương trình sáng nay hốc gì🤣
Phở sốt vang khu Bách Khoa 🤣
30k/ bát mà nhiều thịt lắm nhé , nước dùng đậm đà luôn 😝 Có cả măng cay đi kèm free nữa nhé 🤣🤣
Địa chỉ : 109-K9 bách khoa ❤️

Chương trình sáng nay hốc gì🤣Phở sốt vang khu Bách Khoa 🤣 30k/ bát mà nhiều thịt lắm

Để lại phản hồi bài viết